Earthing: ISPITIVAČ UTIČNICE (EU)

Ovaj ispitivač ispituje je li strujna utičnica kakva se upotrebljava u Europi ispravno instalirana i uzemljena.

With shipment Overseas for 30,00 kn
Cijena
Cijena: 70,00 kn
Opis

Ističemo kako prilikom upotrebe naše opreme čak i u slučaju da vaša utičnica nije ispravno instalirana ne postoji nikakva opasnost od fatalnog strujnog udara jer je u naše proizvode ugrađena sigurnosna zaštita. No ako vaša utičnica nije ispravno instalirana, uzemljivanje nećete moći provesti.

student financial help center