Znanost

Nova studija pod naslovom "Međuvrsna komunikacija između biljaka i crijevnih stanica miša putem nanočestica eksosoma iz jestive biljke" otkriva novi način kako sastojci hrane "komuniciraju" sa životinjskim stanicama regulirajući ekspresiju…
Robotičari Rensselaer Politehničkog Instituta iz New Yorka su izradili tri robota koje su potom podvrgnuli poznatom logičkom testu koji se koristi za ispitivanje samosvijesti kod oblika umjetne inteligencije i rezultat…
Poznato je da mužjaci i ženke mnogih životinjskih vrsta komuniciraju pomoću kemijskih signala – feromona, no nedavno je otkriveno kako i ljudi mogu snažno reagirati na određene mirise, na način…
HAARP iliti Program aktivnog visokofrekventivnog istraživanja Aurore bit će nakon više od dvadeset godina relociran u civilni sektor.
Novi model, koji točnije nego ikada prije predviđa solarne cikluse, sugerira da će se Sunčeva aktivnost smanjiti za 60% i to između 2030. i 2040. godine, te bi se Zemlja…
Stručnjaci sa Sveučilišta Griffith zaljuljali su temelje kvantne znanosti iznošenjem radikalne nove teorije bazirane na postojanju, kao i na interakciji između paralelnih univerzuma.
Google želi da vaše tijelo bude domaćin novoj vrsti 'tražilice' i to korištenjem tablete koja će otpuštati nanočestice za otkrivanje bolesti unutar vašeg tijela. Nanočestice bi putovale kroz krvotok i…
U dosad najvećem znanstvenom istraživanju o iskustvima blizu smrti i izvantjelesnim iskustvima utvrđeno je da svjesnost može nastaviti postojati čak i nakon potpunog isključenja mozga.
Mjesečna anomalija globalne temperature utvrđena satelitima kompanije RSS za rujan 2014. otkriva da je tzv. Velika pauza sada dva mjeseca duža negoli je to bila prošli mjesec.
Švedski znanstvenici su nakon mnogo godina istraživanja ljudskog uma otkrili da su misaoni putovi kreativnih ljudi vrlo slični onima kod ljudi sa shizofrenijom. Naime, kod oboje nedostaju neki važni receptori…
student financial help center