NRZ

U sve bržoj globalizaciji svih aspekata ljudskog društva, globalizira se i novac. Nacionalne valute nestaju, a zamjenjuju ih nadnacionalne valute.
150 godina je prošlo od ideje koja je promijenila svijet. Nakon 'Podrijetla vrsta' više ništa u ljudskoj civilizaciji nije bilo isto.
U sve bržoj globalizaciji svih aspekata ljudskog društva, globalizira se i novac. Nacionalne valute nestaju, a zamjenjuju ih nadnacionalne valute.
U mnogim drevnim kulturama zvuk je igrao važnu ulogu. Od hramova i crkava, preko podzemnih građevina i tunela pa sve do amfiteatara, stari su narodi puno pažnje pridavali kvaliteti zvuka.
150 godina je prošlo od ideje koja je promijenila svijet. Nakon 'Podrijetla vrsta' više ništa u ljudskoj civilizaciji nije bilo isto.
U mnogim drevnim kulturama zvuk je igrao važnu ulogu. Od hramova i crkava, preko podzemnih građevina i tunela pa sve do amfiteatara, stari su narodi puno pažnje pridavali kvaliteti zvuka.
Već najmanje šest tisućljeća ljudi žive pod nekim oblikom vladavine. Tijekom povijesti kraljeve-bogove smjenjivali su carevi, kraljevi, diktatori i demokratski izabrane vlade, ali svim sustavima jedno je bilo zajedničko -…
Kolumnist Nexus-Svjetlost portala Neven Iveta predstavio je svoje radove i analize u prvom od dva dijela kultnog serijala 'Na rubu znanosti'.
Grad se može promatrati kao organska cjelina. Rađa se, raste, razvija se, odbacuje staru kožu, oblači novu, spremnik je i mjesto ostvarivanja ideja i života svojih stanovnika.
Gost nove epizode serijala 'Na rubu znanosti' bio je Slovenac Primož Oberžan, znalac o kimatici i praktičar čuvenih eksperimenata.
student financial help center