PON, HRT 3, 20:40, NRZ: Društveni inženjering

Napisao  Pročitano 2228 puta

Društveni inženjering je disciplina društvenih znanosti u kojoj se razmatraju pokušaji utjecaja na društvo u cjelini. Vlade, mediji i interesne skupine predstavljaju društvene inženjere koji nastoje ostvariti željene karakteristike, kretanja, ponašanja i stavove na ciljanoj skupini ili stanovništvu.Ta rječnička definicija nameće zanimljiva pitanja poput: Bi li se stanovništvo složilo s time da ga se oblikuje u željenom smjeru? Postoji li uopće društvo bez društvenog inženjeringa? Poklapaju li se interesi pojedinca i interes društva koje teži biti dobro podmazani stroj i koje zato ne voli odudaranje od kalupa? Čim je više ljudi uključeno u neku političku zajednicu, društveni inženjering je veći i jači.

Društveni inženjeri poput Edwarda Bernaysa, oca političkog marketinga, smatrali su da mase nisu u mogućnosti donositi odluke na velikom broju područja koje suvremeno premreženo, kompleksno društvo sadrži. Stoga su smatrali da je društveni inženjering neophodan alat društva.

Gost će povodom izlaska svoje istoimene knjige 'Društveni inženjering' biti Ratko Martinović.

student financial help center