PON, HRT 3, 23:15, NRZ: Lokalni novac

Napisao  Pročitano 1842 puta

U sve bržoj globalizaciji svih aspekata ljudskog društva, globalizira se i novac. Nacionalne valute nestaju, a zamjenjuju ih nadnacionalne valute.Nasuprot tome, a možda baš zbog toga, u isto vrijeme nastaju lokalne valute. Kroz ljudsku povijest novac je uglavnom i bio lokalan, po naravi stvari. No, današnji motivi za pokretanje lokalnog novca su drugačiji. Početkom 20. stoljeća pojavile su se prve teoretske razrade ideje o lokalnom novcu, a ubrzo i prve praktične primjene.

Vrlo uspješne, a možda i preuspješne jer su sve njih zabranile središnje vlasti. Novac je tada, baš kao i danas, bio i sredstvo kontrole. Početkom 21. stoljeća lokalni novac ponovno oživljava, jer se ne mogu osporiti mnogobrojne dobrobiti koje donosi - primjerice sprječava odljev vrijednosti iz zajednice te ubrzava protok roba i usluga te tako izravno povećava standard.

student financial help center