Ne miješaj svoja tijela sa samim sobom – ni fizičko tijelo, ni astralno, ni mentalno

Napisao  Pročitano 2473 puta

Ako želite tražiti Istinu, morate ići van, daleko izvan ograničenja ljudskog uma i srca i tamo je pronaći – ta istina je u vama samima.Razlučivanje se čini između stvarnog i nestvarnog, koje vodi čovjeka na Put. Postoje samo dvije vrste ljudi – oni koji znaju i oni koji ne znaju. To znanje je ono sto je važno. Znanje o božjem planu za ljude, a taj plan je evolucija. Oni koji znaju na božjoj su strani, zastupajući dobro i odolijevajući zlu, rade na evoluciji. Međutim i kada si izbor učinio, postoje nijanse stvarnog i nestvarnog, je li to ispravno ili krivo, važno ili nevažno, korisno ili nekorisno, istinsko ili lažno, sebično ili nesebično.

Fizičko tijelo i čovjek su dvije stvari, čovjekova volja nije uvijek istovjetna sa željama tijela. Kad tvoje tijelo nesto želi, razmisli da li ti to želiš. Duboko u sebi moraš potražiti Boga, poslušati njegov glas, koji je tvoj glas. Ne miješaj svoja tijela sa samim sobom – ni fizičko tijelo, ni astralno, ni mentalno. Moraš sva svoja tijela upoznati i sebe kao njihova gospodara.

Fizičko tijelo je tvoja životinja, konj na kojem jašeš. S njim se mora dobro postupati i brinuti za njega. Ne smiješ ga preopterećivati, moraš ga ispravno hraniti, pojiti, održavati čistim. Ti si taj, koji moraš upravljati svojim tijelom, umjesto da ono vlada tobom.

Astralno tijelo ima mnogo želja. Ono želi da si ljut, srdit, oštar na jeziku, ljubomoran, pohlepan, zavidan, da si depresivan. Obožava nasilne vibracije, koje stalno želi mijenjati. Stoga moraš razlikovati svoje želje od želja svojeg astralnog tijela.

IZVORNI ČLANAK DO KRAJA PROČITAJTE OVDJE

student financial help center