Aktivizam

Europska inicijativa 'Weed Like to Talk' vezana uz legalizaciju kanabisa na europskom nivou posljednjih par mjeseci prikuplja potpise za pravno uokvirivanje inicijative.
Sigurno ste primijetili neke male promjene kada ste danas posjetili našu stranicu. Više joj niti domena niti naziv ne sadržava skraćenicu OPPT.
Brojni portali (Huffington Post) su javili senzacionalnu vijest iz Predstavničkog doma SAD-a. Naime, od prije koji dan DEA više ne smije koristiti državne novce za onemogućavanje korištenja medicinskog kanabisa.
Globalni prosvjed protiv korporativnog predatora Monsanta održan je u čak 52 države, a prosvjedni skup dogodio se i u Zagrebu.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
Sve popularniji OPPT (One People's Public Trust) pokrenut je prije par godina, a jedan od pobornika borbe za ljudske slobode i neporeciva prava je Dean Clifford.
student financial help center