Visoko: Bosanske piramide dobivaju centar za medicinske studije

Napisao  Pročitano 1046 puta

Fondacija 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca' čini pionirske korake u Bosni i Hercegovini na razvoju nekoliko vrsti turizma. Prvo je krenula 2006 godine s arheološkim turizmom, dokazujući da može generirati globalni interes za arheološke lokacije u srcu BiH.

 

 

Ovih godina, Fondacija razvija i konferencijsko-istraživački turizam, privlačeći stručnjake i entuzijaste za prahistorijske fenomene, kao što su priamide, kamene kugle, megalitne lokacije. Mjerenjima eneergetskih fenomena na bosanskim piramidama i njihovog utjecaja na čovjekovu duhovnost i energetsko tijelo, razvija se jedam sasvim novi vid turizma: duhovni turizam koji uključuje meditacije i osjećanje energija piramide.

 

Veliki broj svjedočanstava o ljekovitim svojstvima energije piramida i Podzemnog labirinta Ravne, Fondaciji je dao novi zadatak: da naučno objasni ljekovitost boravka u tunelima.

 

Fondacija je krenula u provođenje medicinskih studija, nabavku medicinskih instrumenata i saradnju sa osobljem iz ove oblasti. Ipak, kao uslov za daljnji sistematski pristup ovoj problematici, potrebno je imati objekat u kome će osoblje raditi i vršiti medicinska istraživanja. Kupovinom parcele u neposrednoj blizini tunela, površine 8.500 kv.m. Fondacija je došla u priliku da se razvija u tom pravcu.

 

Fondacija je donijela odluku o formiranju 'Aero banje' na toj parceli. Privremeni, montažni objekt će tu biti lociran koji će biti na usluzi turistima i ostalim posjetiocima koji žele da prate promjene u svom zdravstvenom biltenu prije i nakon posjete tunelima Ravne.

 

Stoga su proljetni dani bili idealan period za start uređenja ove parcele koja je decenijama bila neodržavana i zapuštena. Jedino bi na njeno tlo stupili ilegalni sjekači plemenitih stabala (hrast, lipa), tako da danas na parceli više nema kvalitetne šume. Šiblje, drača i neugledno žbunje prevladava. Petnaest radnika Fondacije su u toku s vrlo intenzivnim radovima na čišćenju parcele uključujući uklanjanje velikih količina otpada, smeća i ilegalnih kanalizacionih odvoda.

 

Cilj je od zapuštene parcele napraviti uredan park sa šumicom. Tu će biti sjedište 'Aero banje', u kojoj će zaposlenje pronaći medicinski doktor (doktorica), sa medicinskom sestrom i medicinskim tehničarem.

 

Do 'Aero banje' će voditi dva prilazna puta za automobile, te nekoliko pješačkih staza. Ovi putevi će se nadovezati na općinski put koji vodi prema tunelima Ravne i prema izletištu 'Ravne'. Time Fondacija ulazi u vrlo ozbiljan projekt koji je temelj razvoja zdravstvenog turizma u Visokom.

 

Najteži dio posla je u toku, i uz fizički rad i motorne pile, Fondacija je angažirala i svu potrebnu mehanizaciju. Ukoliko priliv finansija to dozvoli, već ove godine bi 'Aero banja' i njeni uposlenici započeli s radom.

student financial help center