Uvala Zambratija, pored Umaga, je na krajnjem zapadu Hrvatske. U plitkom moru su 2008. otkriveni ostaci malog broda starog 3.200 godina, koji su se nalazili uz potopljeno naselje čija je starost procjenjena na šest hiljada godina.

“Otkrio sam tajne piramida, pronašao kako su Egipćani i drevni graditelji u Peruu, Jukatanu i Aziji, samo primitivnim alatima, podizali i ugrađivali višetonske objekte”, pisao je graditelj Koraljnog dvorca na Floridi Edward Leedskalnin 1930-ih.

Dolazak Kolumba i Španjolaca u “Novi svijet” započeo je na Karibima. Zna se gotovo sve o tome kako su uništili “domorodce”. Ali, jako se malo zna o životu ove zajednice, njihovim socijalnim i spiritualnim dostignućima.

Sjeverni dio otoka Kipra, pod turskom upravom, mnogo je mirniji i s manje turista u odnosu na južni dio. Sporadična arheološka istraživanja tek dotiču samu površinu bogatog nasljeđa. U pripremi posjete Kipru tražio sam od domaćina da mi pokažu potencijalne megalitne lokacije i podzemne prolaze.

Arheolog Tuncer Bagiskan bio je vodeći terenski arheolog na teriotoriji Turske Republike Sjeverni Kipar. Pri Ministarstvu kulture vodio je Odjeljenje za arheološka istraživanja. Sada je u penziji i bavi se organskim kulturama.

Kipar se generalno smatra tranzitnim područjem već hiljadama godina. Idealno je lociran između Turske (65 km), Sirije (97 km), te mediteranskih sila Feničana, Grka, Perzijanaca, Egipćana, Hitita i drugih imperija kroz vrijeme.

Jirži Matejka nas vodi iz Košica u mjesto Markušovce. Terenac izlazi na zemljani put, spuštamo se niz šumu, izlazimo na proplanak. U daljini uzvišenje prekriveno šumom, ali pravilnog oblika sa svih strana. Liči na tumulus.

U augustu 2009. mašinski inžinjer iz Češke Republike Karel Palka započeo je gradnju piramide na svom imanju. Trebalo mu je četiri godine da završi s gradnjom impresivne građevine, podignute na travnatom terenu.

Najveće arheološko otkriće u Teksasu nalazi se u njegovom najmanjem okrugu. Rockwall County smješten je istočno od Dallasa, na pola sata vožnje.

Hindu bog Šiva je obitavao na planini Kajlaš (Kailash) na Tibetu. Njegova supruga Parvati jednom mu je prilikom zatvorila oči u bašti na vrhu planine. I mada je to trajalo manje od zemaljske sekunde, u tom momentu je sva svjetlost neba i zemlje nestala. Kad su mislili da više nije živ, pojavio se hiljadama kilometara južnije kao plamen na vrhu brda Arunuchala Hill. Danas je to sveto brdo i Indijci ga smatraju spiritualnim srcem svijeta.

student financial help center