Neven Iveta: Masonski simboli EU - Kamen, piramida i mistični broj pet

Napisao  Pročitano 6658 puta
Upijajući moć monumentalnih objekata prepunih okultne simbolike, ljudi u podsvjesnom refleksu reagiraju vlastitom nemoći koja ih na taj način demotivira da propituju i mijenjaju stvarnost koju bi svakako trebalo mijenjati.

E. U.

Skoro godinu dana nakon što su utihnuli i posljednji odjeci Schillerove Ode radosti i blještavila proslave povodom ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, Zagreb još uvijek prolazi teške dane jedne od najdubljih ekonomskih kriza u njegovoj tisućljetnoj povijesti. Blještavilo i privid blagostanja i naprednih ljudskih prava danas se čine kao blistava neonska reklama iznad kasina u kojem su Hrvati, nasušno željni života dostojnog čovjeka, navedeni da prokockaju i posljednji atom nade u bolju budućnost sebe i svoje djece. Međutim, način na koji je puk naveden da se prikloni ostatku civiliziranog svijeta (kako su naši političari voljeli nazivati naš ulazak u neoliberalne asocijacije poput Nato-a i EU) otkriva da iza svega stoji društveni inženjering, ilitiga - manipulacija širokim masama od strane nekih viših i običnom čovjeku teško pojmljivih centara novca i moći.

Slika 1: Izvor: Ratko Martinović: Subliminalne poruke – Perfidna manipulacija i programiranje čovječanstva

Kampanja za referendum (za koji se čak mijenjao zakon kako bi se osigurao njegov uspjeh) bio je prepun zabranjenih subliminalnih poruka (slika gore), a prosvijetljene intelektualne snage, koje su upozoravale na opasnosti našeg ulaska u EU, marginalizirane su od strane moćnog estabilišmenta. Iako je običnom čovjeku cijela stvar lagano vonjala na ugovor s vragom, zaslijepljen jeftinom i blistavom reklamom koja je prikazivala blagostanje, novac i ljudska prava (pri čemu se trebalo odreći "samo nešto malo" suvereniteta) u ušima je odzvanjalo: "Bit će te asimilirani, svaki je otpor uzaludan".

Slika 2: Izvor: Internet

I koliko god se ta u narodu prepoznata sličnost Borga iz "Zvjezdanih staza" sa konceptom Europske Unije činila duhovita i dosjetljiva, ona zaista proizlazi iz stvarnog stanja stvari. EU proistekla iz Schumanovog plana (1950.g) koji se bazira na ideji o jedinstvenom tržištu za ugljen i čelik, koje uključuje nekoliko razvijenih zemalja, zaista funkcionira na način da putem pregovora baziranih na prisiljavanju i uvjetovanju u svoje tkivo asimilira duge države. Naravno, EU u svoje tkivo asimilira samo ono najbolje i najvrjednije (suverenitet po kojemu se onda rasprostire "slobodno" tržište namjenjeno bogatima, zbog čega se bogate i "legitimni" predstavnici tog suvereniteta - političari) dok svojim članicama velikodušno dopušta da se svaka za sebe sama koprca sa svojim dugovima, nezaposlenosti i deficitima u proračunu. Logično, političari tada uključuju mehanizme kao što su fiskalizacija, povećanje poreza, a naročito smanjenje stečenih ljudskih prava, i tako taj težak teret vraćaju građanima, tj. - radilicama. Pravo na život dostojan čovjeka kontinuirano se odgađa za neku utopijsku budućnost koja u stvari ne postoji. Ona je samo mrkva na štapu bogatih uz čiju pomoć nas jašu bespućima "slobodnog tržišta", koje je još jučer bilo naš suverenitet.

Slika 3: Kocka - simbol Borga

Odgovor na pitanje - kako im je, dovraga, uspjelo da cijelu ovu operaciju izvedu uz naš pristanak - leži u činjenici da centri novca i moći konce naše slobodne volje potežu iz sjene. Međutim, ako je to istina, a mnogi tvrde da je, tada našu društveno političku scenu zaista možemo usporediti sa kazalištem lutaka prilično bizarnog repertoara, u kojemu je običan čovjek samo marioneta čije konce slobodne volje potežu ljudi skriveni od publike. Jedna od stvari koja nam u takvoj situaciji preostaje je da uz pomoć prosvjete i znanja pokušamo deinstalirati zlonamjeran softver koji nas čini potrošačima prikovanim za materijalnu razinu stvarnosti. Prvi korak u tom procesu svakako bi mogao biti proučavanje simbola kojima komuniciraju ljudi iz sjene, što bi nas kao pojedince moglo uzdići bliže onima koji su nas u ovu situaciju i doveli.

KAMEN

U tom smislu, prvi simbol kojim ćemo se pozabaviti u ovom tekstu je spomenik hrvatskom pristupanju u EU (u daljnjem tekstu spomenik EU) koji je nekako u silnoj pompi proslave 01.07.2013. godine ostao manje primjećen, iako je u nekim umjetničkim krugovima bio žestoko kritiziran kao odraz neukusa i provincijalizma. Međutim, po mojem mišljenju: simbolizam, kojega je autor Branko Silađin ugradio u taj objekt postavljen na Trgu Europske Unije, svakom zaljubljeniku u simbole dozvoljava iščitavanje njegovog tmurnog, prikrivenog ali u svakom slučaju zanimljivog sadržaja.

Slika 4: Spomenik EU

Kao prvo, radi se dakle o kamenoj kocki koja je položena na postament u obliku žutog pentagrama. Egzoteričnu priču koju priča ovaj spomenik svatko će odmah prepoznati u crvenoj kocki koja je već dvadesetak godina nacionalni simbol Hrvatske i prisutna je u mnogim logoima hrvatskih ustanova i poduzeća, dok se žuta zvijezda (žuti pentagram) već godinama pokušava instalirati kao simbol pripadnosti, tj. dugogodišnje težnje Hrvata da njihova zemlja, u obliku žute zvijezde, napokon zasja na zastavi Europske Unije.

Slika 5: Izvor: internet
Slika 6: Izvor: internet

Međutim, tmurni sadržaj ovog spomenika pritajen čuči u njegovoj ezoteričnoj strani koju, uz pomoć bilo kojeg rječnika simbola, može iščitati svaki smrtnik. Svakako najdominantniji element ovog spomenika je crvena granitna kocka koja u ezoteričnoj strani priče na sebe preuzima svo duboko i višeslojno značenje kamena kao simbola za kojeg je i sam majstor Echart rekao da je sinonim za spoznaju.

Ašlar, masonski simbol i tradicija. Izvor: internet

Rječnik simbola (J. Chevalier, A. Gheerbrant) opširno tumačeći svu višeznačnost kamena kao simbola između ostalog kaže da je kockasti kamen u masonskoj tradiciji simbol postojanosti, ravnoteže i dovršenosti. Ako je autor spomenika imao masonsku simboliku na pameti, onda je crvena i fino izbrušena mramorna kocka simbol dugotrajnog i mukotrpnog procesa u kojemu se ova zemlja i njen narod, iz grube i neotesane stijene, godinama brusio kako bi postao fino istesan, prilagođen i tek tada brižno uklopljen kamen u hramu Europske Unije. U tom smislu, židovska tradicija kamen, kao element građenja, zaista povezuje sa sedentarizacijom naroda koji se nakon dugih godina lutanja napokon skrasio.

Slika 7

Međutim, u već spomenutom Rječniku simbola postoje i neka druga zanimljiva tumačenja koja kamen dovode u vezu sa čovjekom: ...Tako kamen od kojega se gradi Hram mora biti od neobrađenog kamena, a ne od isklesanog... jer čim na nj spustiš svoje dlijeto, oskvrnut češ ga (Knjiga izlazaka, 20, 25; Ponovljeni zakon, 27,5; Prva knjiga o kraljevima, 6,7). Klesani kamen zapravo je tek čovjekovo djelo; on skrnavi Božje djelo, on simbolizira čovjekov čin što je stao na mjesto stvoriteljske energije. Neobrađeni kamen isto je tako bio simbol slobode, obrađeni simbol sužanjstva i tmina. Svakako je zanimljiva i opaska u Rječniku koja spominje kamen što je pao pred Lucifera i od kojega je prema Wolframu von Eschenbachu bio isklesan i sam sveti Gral. U tom smislu, nekako samo po sebi izranja sličnost kamena na spomeniku EU sa kockom kao Borgovim, gore opisanim, simbolizmom.

Slika 8

Pentagram, u čijem je obliku izveden postament za ovaj spomenik (koji je nagnut poput broda koji tone) također priča svoju ezoterijsku priču. Iako pentagram kao simbol nosi jako puno značenja, u slučaju ovog spomenika radi se o simbolu čovjeka u jednoj specifičnoj i teškoj situaciji. Naime, zbog pet svojih krakova pentagram se može usporediti sa izgledom čovjeka raširenih ruku i nogu, dok zbog zlatnih rezova (božanskih omjera) koji se skrivaju u suštini ovog simbola - pentagram transcedentira u simbol Krista. Teška i bremenita simbolika kamena, koja priča o teškim uvjetima života u EU, u ovom spomeniku teško opterećuje čovjeka (pentagram), te mu predstavlja "kamen oko vrata" čija ga težina beznadežno vuče u ktonske dubine Majke Zemlje (pakao). Slično tome: ako na pentagram gledamo kao na simbol Krista - tada kamen bačen na njega zaista možemo doživjeti kao simbol Antikrista, tj. - Lucifera

PIRAMIDA

Međutim, za sve ove tvrdnje koje opisuju okultnu (prikrivenu) simboliku spomenika EU postoje dokazi koji se zrcale u jednom drugom spomeniku kipara Branka Silađina. Radi se naime o spomeniku u obliku piramide koji je podignut povodom 900 godina od osnutka Zagrebačke biskupije, a postavljen je u aveniji grada Vukovara kod koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Osim što ta dva spomenika povezuje isti autor, oni su povezani dubokom prikrivenom simbolikom, te kao takvi postaju jedno - jedinstveno i uzajamno nadopunjavajuće djelo.

Slika 9: Piramida u Vukovarskoj

Spomenik je napravljen od granita u obliku krnje piramide na čijem je vrhu piramidon od nehrđajućeg čelika. Sam autor ovog spomenika svoj rad naziva „Granit koji pamti“, a za vrh od nehrđajučeg čelika kaže da u igri sunčeve svjetlosti stvara gotovo mističan ugođaj. Prema autoru sve to skupa imalo bi simbolizirati težnju ka savršenstvu i neuhvatljivoj budućnosti.

Slika 10: Granit koji pamti

Dva su osnovna aspekta u ovom spomeniku piramidi (kamen i oblik piramide) na koje ćemo za sada obratiti pažnju, a čija simbolika izrazito snažno korespondira sa spomenikom na Trgu EU. Baš kao i u slučaju spomenika EU - granitna piramida na sebe preuzima svu simboliku kamena. Međutim, za razliku od već opisanog simbolizma, ovdje treba nadodati još jedno značenje kamena. Rječnik simbola (J. Chevalier, A. Gheerbrant) kaže da se neobrađeni prirodni kamen može smatrati dvospolinim jer je dvospolnost savršenstvo iskonskoga stanja. Kada se kamen na bilo koji način obradi - ta načela se razdvajaju, a takav kamen tada poprima jedan od spolova. Čunjast kamen predstavlja muški element (čunj - piramida - falus), a kockasti kamen, tumači rječnik, predstavlja ženski aspekt (kocka - kub - posuda - Gral - ženski aspekt). U međusobnom nadopunjavanju ova dva spomenika, u jednom višem duhovnom nivou ovog grada, oni zasigurno doprinose povezivanju, nadopunjavanju ili ako baš hoćete: nebeskom vjenčanju muško - ženskih aspekata grada Zagreba. Slično sjedinjenje oblika, uostalom, možemo vidjeti u konstrukcijama gotovo svih crkvi, pri čemu se se toranj zvonika (muški aspekt) sjedinjuje sa brodom crkve koji predstavlja ženki aspekt.

Slika 11: Sjedinjavanje oblika

Ipak, moglo bi biti da mistično sjedinjenje oblika i suprotnih aspekata grada ne djeluje na njegovu dobrobit. Moguće je, zapravo, da je dizajnirana jedna stabilna i suprotnim aspektima uravnotežena platforma po kojoj se ta dva spomenika nadopunjuju u tmurnim i zloslutnim značenjima koje nose. Uz već spomenuta značenja kamena kocke kao simbola Borga i neoliberalne asocijacije EU, sada možemo pridodati i značenje piramide kao poznatog masonskog simbola duhovne sinteze i uspinjanja. U starom Egiptu piramida je bila simbol udruživanja gradova u organiziranu državu koja teži istom. Možda upravo u tom značenju leži ključ autorove izjave da je ovaj spomenik simbol težnje k savršenstvu i neuhvatljivoj budućnosti. Međutim, odgovor na pitanje: čije težnje je ovaj spomenik simbol, možda leži upravo u nevjerojatnoj sličnosti ovog spomenika sa naširoko poznatim simbolom Iluminata - krnjom piramidom u čijem nedostajućem vrhu sjaji svevideće oko. Taj pak simbol (svevideće oko) lako možemo shvatiti kao simbol nadzora i manipulacije koji štiti jedan svijet malobrojnih bogatih i moćnih, a koji za svakog običnog i poštenog čovjeka, tj. radilicu, uistinu predstavlja neuhvatljivu budućnost.

 MISTIČNI BROJ PET

Međutim, spomenik EU i piramidu Branka Silađina, koje zaista možemo promatrati kao jedno jedinstveno i uzajamno nadopunjujuće djelo, sjedinjuje još jedno, rekao bih - zapanjujuće mistično značenje prikriveno u igri brojeva vezanih za njih. Da su brojevi ideje i kvalitete, a ne kvantitete, ustvrdio je i sam sveti Martin, dok Rječnik simbola (J. Chevalier, A. Gheerbrant) piše: Sve je u svijetu međusobno ovisno, a broj je samo nekakav čvor tih veza. Broj pet toliko je prisutan u ova dva spomenika (sl. 11 i 12) da očigledno predstavlja čvor neke mistične veze koji naprosto zove da ga se odriješi.

Slika 12: Igra brojeva

Na spomeniku piramidi u Vukovarskoj upisane su tri stavke: 1. - ime "Zagreb"; 2. - 1094. kao godina osnivanja Zagrebačke biskupije; i 3. - 1994. kao godina kada je spomenik podignut. Ako numerološkom divinacijom (postupak zbrajanja znamenki u nekom broju sve do jednoznamenkastog rezultata - npr godina 1094. - 1+0+9+4=14, 1+4=5) obradimo sve tri stavke na spomeniku, pri čemu se za ime "Zagreb" primjenjuje tablica brojčanih vrijednosti slova engleske abecede (Sl. 12), shvatiti ćemo da nekim čudom svaka od te tri stavke u sebi krije numerološku vrijednost pet.

Svaka mogućnost slučaja kao uzroka učestaloj pojavnosti broja pet nestaje kada se numerološkom divinacijom obradi drugi spomenik Branka Silađina. Ako, dakle, datum napisan na spomeniku EU (1.7.2013.) podvrgnemo numerološkoj divinaciji - opet nekim čudom izranja taj zanimljiv i mističan broj pet koji se, tvrdi Pitagora, sakriva i u postamentu spomenika koji je izveden u obliku pentagrama. Međutim, simbolika broja pet, tumači Rječnik simbola, proizlazi iz činjenice da je on zbroj prvog parnog (ženskog) i prvog neparnog (muškog) broja. Pet je znak sjedinjenja i kao takav on je svadbeni broj, tj. numerološki kod za hierogamiju, ali i simbol seksualne magije.

Isto tako - sasvim sigurno nije slučajno da se broj pet na spomeniku piramidi pojavljuje tri, a na spomeniku EU dva puta, jer mističnim vjenčanjem tih dvaju spomenika vjenčati će se i ti brojevi, pa će sveprisutan i mističan broj pet ponovno uskrsnuti sablasno ukazujući kako je misterij ovih dvaju spomenika zaista stvaran. Međutim, sam čin povezivanja dvaju vremenom i prostorom razdvojenih objekata, pri čemu se okultna simbolika drevnih vjerovanja i tradicija oživotvoruje u našoj stvarnosti, ukazuje na magijsku praksu par excellance u arhitekturi i umjetničkoj baštini grada Zagreba.

* * *

Kao što smo u ovom postu vidjeli, spomenik pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji i spomenik piramida, podignut u čast 900 godina od osnivanja Zagrebačke biskupije, povezani su prikrivenom simbolikom mnogih drevnih tradicija i vjerovanja poput učenja starog Babilona,  Pitagore, principa helenističke Aleksandrije, ranokršćanskog misticizma, okultizma ranih gnostika i hebrejskog sistema Kabale. Međutim, sva ta drevna vjerovanja i tradicije sjedinjene u ova dva spomenika ukazuju i na sinkretizam koji je kao snažan potpis masonske tradicije i prakse ugrađen u mnoge velebne objekte i spomenike diljem Europske unije. Sjetimo se samo izgleda Parlamenta EU koji podsjeća na kulu babilonsku ili stadiona u Londonu izgrađenog za olimpijske igre koji je prepun krnjih piramida sa svevidećim okom. Sva ta okultna simbolika ugrađena u objekte moći dizajnirana je da utječe na podsvijest običnih ljudi, tj. radilica. Naime, upijajući monumentalnu moć takvih objekata ljudi u podsvjesnom refleksu reagiraju vlastitom nemoći koja ih tada demotivira da propituju i mijenjaju stvarnost koja ih okružuje.

Međutim, sredstvo protiv bilo kakvog magijskog djelovanja ne treba tražiti u agresivnom nasrtaju na spomeničku baštinu već u prosvjeti kojom će tamna sjena, iz koje centri moći vuku konce naše slobodne volje, biti napokon osvijetljena poput Betlehema. S tom blagdanskom simbolikom proljetnog svijetla nakon dugog perioda zimskog mraka i tmine, uz najljepše blagdanske želje svim ljudima dobre volje, ovaj post napokon privodim svome kraju.

student financial help center