Igor Ognjenović: Sudbina i slobodna volja

Napisao  Pročitano 13961 puta

Ljudi koji imaju negativan stav spram astrologije često joj zamjeraju da ljude tretira kao lutke kojima upravljaju neke njima nevidljive sile ne ostavljajući im mogućnost da sami kreiraju svoj život.

 

 

U povijesti astrologije je definitivno su postojala razdoblja kada su astrolozi svoje klijente tretirali na takav način i oduzimali im bilo kakvu slobodu. Moderna astrologija upravo je suprotnost spomenutom fatalističkom pristupu. Uz pomoć Dane Rudhyara i ostalih istaknutih astrologa 20. stoljeća napravljen je odlučni iskorak iz zastarjelih paradigmi i ostvarena simbioza s različitih psihološkim školama. Pri tumačenju astroloških karata prestalo se insistirati na onome što će se dogoditi određenoj osobi, a u prvi plan je istaknuto pronalaženje i aktualiziranje unutrašnjih potencijala.

 

Iako to može izgledati čudnim, osnovna svrha moderne astrologije je da u ljudima osvijesti mogućnost aktivnog kreiranja svog života, a ne proricanje onog što im se treba desiti u budućnosti. Ukoliko neki astrolog tumačeći kartu konstatira kako će dotična osoba imati tri braka, on time čini više štete nego koristi. Premda takva prognoza može u njemu pobuditi osjećaj nadmoćnosti, podatak koji je iznio nema neku veću važnost za onoga o čijoj karti je riječ. Jedino što može je jadniku negativnim programiranjem pogoršati situaciju u prva dva braka. Prilikom bilo koje astrološke konzultacije astrolog ne bi trebao biti u središtu pažnje. Njegova glavna uloga je da uz pomoć astroloških simbola pokrene svog klijenta na stjecanje uvida o svom životu i na pozitivan način ga usmjeri pri donošenju za njega važnih odluka.

 

Česti su pokušaji obezvrjeđivanja astrologije uz pomoć slučajeva gdje su u isto vrijeme na istom mjestu rođene osobe koje su kasnije živjele sasvim različite živote. Slične pozicije planeta mogu imati najveći zločinci i najveći sveci. Razlog tome je što za potpuno razumijevanje nečije natalne karte uz nebeski zapis treba uzeti u obzir karakteristike vremena i prostora u kojem je netko rođen. Položaji planeta koji sugerira emocionalnu osjetljivost drugačije će se izraziti kod Vikinga, a drugačije u renesansnoj Italiji. Uz sve to važan je i nivo svijesti dotične osobe. Isti kvadrat Marsa i Plutona mogu istodobno imati kirurg i radnik u rudniku, no pri tome će ga svaki od njih primijeniti na potpuno različiti način. Bez direktnog kontakta s klijentom astrolog nije u stanju procijeniti nivo svjesnost osobe čiju kartu tumači. Zbog toga su moguće velike greške pri formiranju opće slike o vlasniku karte i donošenje prognoza koje nemaju bilo kakvu utemeljenost.

 

Iako većinom natalna karta jasno opisuje karakteristike ličnosti svog vlasnika postoje i posebni slučajevi za koje to ne vrijedi. Riječ je o ljudima koji još nisu dovoljno razvili svoju individualnost. Oni se u potpunosti identificiraju s nekom većom zajednicom, kao što su pleme, nacija, ili porodica, i u svom životu odražavaju dinamiku te cjeline kojoj pripadaju. Za razumijevanje njihovog života prikladnije je umjesto natalne pogledati kartu grada ili države kojoj pripadaju. Ljudi mogu izgubiti svoju individualnost i u vrijeme različitih dramatičnih društvenih previranja. Ratovi, revolucije i prirodne katastrofe tjeraju ih na masovno proživljavanje istih iskustava unatoč tome što to možda ne sugeriraju njihove pojedinačne karte. I sami smo tokom devedesetih godina mogli proći kroz jedno takvo razdoblje.

 

Osim ljudi koji nisu još pristupili razvijanju svoje individualnosti zakonima astrologije kakvu poznajemo izmiču i oni koji došli do kraja tog puta. Primjetno je da ljudi s visoko razvijenom svijesti ne ovise o onome što naizgled simbolizira njihova karta. Unutar njihovih života na vanjskom planu nema nikakvih uspona i padova i sva njihova pažnja usmjerena je na finije nivoe postojanja. Takvi prosvijetljeni ljudi su vrlo rijetki i oni najčešće nemaju potrebu razgovarati s astrolozima. Kako stvari stoje, astrologija kakvu poznajemo namijenjena je ljudima koji se nalaze unutar procesa individualizacije, ili drugim riječima za većinu sadašnjeg čovječanstva. Ona ih prati na tom putu i omogućava im da jasnije odrede poziciju svog konačnog cilja. Kad jednom dođu do tog cilja, astrologija im više nije potrebna.

 

Vratimo se na trenutak već spominjanom pitanju odnosa sudbine i slobodne volje. Riječ je o jednom od osnovnih pitanja za razumijevanje ljudske egzistencije, pa ga je gotovo nemoguće zaobići u bilo kakvom ozbiljnijem filozofskom, znanstvenom, ili religijskom studiranju. Ono se pojavljuje i unutar astrologije. Uistinu, koliko smo slobodni? Različite astrološke škole pružiti će nam različite odgovore. Neke od njih će pozivajući se na zakone karme negirati bilo kakvu slobodu, dok će druge insistirati da je svaki čovjek gospodar svoje sudbine. Oni najmudriji će se prikloniti srednjem putu i reći da su u svakom životu neke osnovne stvari unaprijed određene (roditelji, mjesto i vrijeme rođenja), te da svaki životni put donosi određena nezaobilazna iskustva, ali će isto tako napomenuti da nam je u tom zamišljenom scenariju ostavljena sloboda interpretacije.

 

Iako sudbina i slobodna volja mogu na prvi pogled izgledati međusobno kontradiktorne, one su neminovno povezane i predstavljaju lice i naličje iste stvarnosti. Problem koji mi u njima vidimo samo je problem funkcioniranja našeg uma koji svijet doživljava kroz parove suprotstavljenih  suprotnosti. Koliko god nastojali dobiti pravi odgovor, on će uvijek biti nepotpun jer je nastao uz pomoć uma koji taj problem stvara. Indijski svetac Ramana Maharshi je to objasnio riječima: «Samo oni koji ne znaju izvor iz kojeg nastaju sudbina i slobodna volja će raspravljati što od njih dvoje prevladava. Oni koji su upoznali svoju pravu prirodu, izvor i sudbine i slobodne volje, ostavljaju po strani bilo kakve razgovore na tu temu i s time nemaju više nikakvog posla.» U skladu s Maharshijevim promišljanjem svi oni koji su dosegli stanje prosvjetljenosti izbjegavali su bilo kakva objašnjavanja te teme i eventualno se samo smijali ljudskom neznanju.

 

Postoje dva pristupa rješavanju problema sudbine i slobodne volje. Do slobode se može doći prevladavanje sudbine ili njezinim potpunim prihvaćanjem. Prvi pristup uključuje stalno ispitivanje naše prave prirode i stjecanje znanja uz čiju pomoć iskoračiti iz za nas sudbinski određenog scenarija. Drugi pak insistira na potpunoj predaji božjoj volji i odbacivanju ega. U prvom slučaju postajmo sve snažniji, tako da smo na kraju u mogućnosti prevladati sva nametnuta nam ograničenja. U drugom slučaju postajemo gubimo svoj zemaljski identitet što za posljedicu ima prestanak funkcioniranja zakona sudbine. Nerazumijevanje odnosa sudbine i slobodne volje najčešće dovodi do potpuno krivog prakticiranja astrologije. Primjenjuju se određene astrološke tehnike a zanemaruje njihova suština.

 

Svatko tko se želi baviti astrologijom trebao bi prije bilo kakvih razgovora s klijentima dobro razmisliti o načinu na koji će to raditi. Ovisno o svom svjetonazoru trebao bi odabrati prikladnu astrološku školu i dobro savladati postojeće gradivo. Uz astrološka znanja nužno su mu potrebna i iskustva rada s ljudima. Vještina baratanja nebeskim simbolima može biti vrlo opasnom ukoliko onaj koji ju je savladao ne zna pravilno iskomunicirati svoje uvide. Način na koji se nešto kaže jednako je važan kao i ono što se kaže. I još nešto. Astrolog mora stalno raditi na sebi. Bez toga on jednostavno neće biti dobar astrolog.

 

Moderna astrologija zamislila je astrologa kao neku vrstu psihologa i terapeuta kojemu je natalna karta tek prvi korak u procesu proučavanja nečije psihe. Nažalost pri tome je otišla u drugu krajnost i izgubila iz vida osnovnu svrhu astrološke konzultacije. Astrologija je sve više postajala psihologijom, a sve manje astrologijom. Krajem dvadesetog stoljeća iz tih razloga se dogodio ponovni procvat tradicionalne astrologije. Jedan dio astrologa vratio se zaboravljenim tehnikama iz prošlosti i nastojao ih primijeniti unutar suvremenih okvira življenja. Trenutno u svijetu, a i kod nas, možete naići na vrlo različite načine prakticiranja astrologije. Astrolozi skloniji modernoj astrologiji naglašavati će slobodnu volju, a oni tradicionalnoj sudbinu. Budućnost će najvjerojatnije donijeti sintezu oba pristupa jer je očigledno da je u tijeku snažna međusobna interakcija.

student financial help center