Igor Ognjenović: Brojevi kao putokazi na putu uzdizanja svijesti

Napisao  Pročitano 14936 puta

Ukoliko pretpostavimo da u ovome svijetu ništa nije slučajno, u nastojanjima razumijevanja ljudskog bića i zbivanja brojevi mogu poslužiti kao najčistiji odraz sveukupnih zakonitosti kojima smo podložni.

 

 

Od svog rođenja pa do smrti i odlaska svijeta ono što je jedino izvjesno je da ćemo svakodnevno biti izloženi kontaktima s velikom količinom brojeva. Oni nas prate preko kalendara, osobnih iskaznica, kreditnih kartica, ocjena u školi, brojeva mobitela i svih ostalih javnih dokumenata koji potvrđuju i kontroliraju naše postojanje. Osim uobičajenog administrativnog i znanstvenog značenja, svaki broj ima i ono simboličko. Za Platona je upravo tumačenje simbolike brojeva bilo najviši stupanj spoznaje kozmičkog i unutrašnjeg sklada.

 

Kinezi su u znanosti o brojevima vide ključ raspoznavanja makro i mikrokozmičkog sklada. Na taj način se postiže usklađivanje s prirodnim zakonitostima . Slično razmišlja i Nikola Kuzinski koji ističe kako se preko brojeva najbolje možemo približiti božanskim istinama. Tokom povijesti jedan veliki broj mislioca, od Pitagore pa do Kanta, brojevima pristupa ne na kvantitativan nego kvalitativan način. Oni su u tom kontekstu naša spona s vječnim istinama, a njihovo razumijevanje preduvjet za oslobađanje podložnosti sudbini. U prošlosti je među ljudima postojao običaj pažljivog korištenja brojeva. Oni su se izgovarali samo u posebnim okolnostima jer se smatralo kako njihovo spominjanje priziva pripadajuće im energije i entitete iz nematerijalnih svjetova.

 

Prilikom proučavanja brojeva veliko značenje se pridavalo nizu koji je započinjao jedinicom i završavao desetkom. Taj niz prikazivao je putovanje od početnog stanja jedinstva u svijet dualnosti, stjecanje iskustava u tom svijetu, te konačno transcendiranje i postizanje ponovnog stanja jedinstva. Kasnije se još dodatno pojavila i nula koja je uz prvih devet brojeva poslužila kao osnova dekadskog sustava brojeva. Različiti oblici drevnih i modernih numerologija preko tih osnovnih i složenih brojeva dolaze do osnovnih pokretačkih principa svega što nas okružuje. Poznavanjem tih principa dolazimo u mogućnost razumjeti strukturu svijeta i izaći izvan iluzije koju svakodnevno živimo.

 

Još od doba Pitagore, a vjerojatno i ranije, postojalo je raspoznavanje osnovnih tema koje su pripadale pojedinim brojevima. Ovisno o svojoj vibraciji svaki broj je učestvovao u kreiranju stvarnosti koja nas okružuje i istovremeno pružao mogućnost njezinog preoblikovanja. Pitagora kao tri manifestacije božanske prirode uz brojeve, navodi još zvuk i boju. Njihovim kombiniranjem dolazi se do konkretnih materijalnih oblika i ukupnog fizičkog svijeta. Sve što postoji u sebi karakterizirano je pripadajućim brojevima koji paralelno označavaju oblik iluzije koju živimo i put do eventualnog oslobođenja.

 

Prvih devet brojeva u numerologiji se prepoznaju kao karakteristični životni putovi kojima ljudi kroče do svog ispunjenja. Za razliku od astrologije koja u pravilu za tipologiju koristi brojeve 7 i 12, znanost o brojevima je sličnija tradiciji eneagrama koje u svoje vrijeme ponovno aktualizirao Gurdjieff. Gledajući tih devet osnovnih životnih putova možemo ih ukratko opisati kao:

 

1 – Individualnost i dalekovidnost

2 – Povezivanje i povjerenje u partnerstvu

3 – Kreativnost i imaginacija

4 – Svrhovitost i postignuće

5 – Sloboda i zadovoljstvo

6 – Briga za porodicu i društvo

7 – Dubinsko znanje i duhovnost

8 – Moć i materijalna postignuća

9 – Suosjećanje i ubrzana evolucija

 

Pronalaženje sebi specifičnog puta izuzetno je važno us vrhu ispravnog djelovanja, s time da ispravnost možemo poistovjetiti s najmanjim utroškom energije.

 

JEDAN

 

Zapis broja jedan možemo doživjeti kao uspravnog čovjeka, jedino biće na našem planetu koje je obdareno tom sposobnošću. Kod nekih antropologa postoji mišljenje kako je upravo uspravnost, prije od razuma, ona razlikovna karakteristika koja opisuje čovjekovu jedinstvenost na ovom planetu. Jedan se sreće i u slikama uspravljenog kamena, uzdignuta falusa, okomita štapa. Sve to su simboli djelatna čovjeka koji svjesno sudjeluje u činu stvaranja. U nizu prirodnih brojeva sve započinje jedinicom. Njezino pojavljivanje označava početak ciklusa postojanja  koji se dalje nastavlja kreiranjem svih ostalih brojeva. Naime, svaki sljedeći broj nastaje tako da se onome prethodnome pribroji jedinica.

 

Jedan je idealni simbol za božansko jer ono je duh i kao takvo nema potrebe s materijalnim kvalitetama koje se pojavljuju s mnogostrukošću. Kao jedan, Bog je apsolutan i jedinstven u svom postojanju. Njemački protestantski mistik Valentin Weigel prikazao je misterij broja jedan kao broja božanskog u svojoj izreci: „Jedan je dovršenje i koncept svih ostalih brojeva. Usporediti ću Boga s prvim brojem, a stvorena bića s ostalim brojevima, jer Bog je jedan.“ Muslimanski mistici numeričku vrijednost 1 su pridružili slovu alif, prvom slovu u arapskom alfabetu. Alih je prvo slovo u imenu Boga (Alah), što daje mogućnost stvaranja višestruke numerološke simbolike. Preko poznavanja prvog slova alfabetai njegove numeričke vrijednosti postiže se sva potrebna mudrost i znanje.

 

U modernoj numerologiji broj 1 povezuje se sa Sunčevom simbolikom. On označava izraženu individualnost i potrebu preuzimanja vodećih uloga. Kada netko ide životnim putem jedinice njegova glavna lekcija je naučiti oslanjati se na samog sebe. Ovaj broj donosi ambicioznost i hrabrost koje tim ljudima pružaju mogućnost ostvarivanja najviših ciljeva. Mračna strana broja 1 je prenaglašena egoističnost (Ja sam Bog jedini i nema drugih bogova osim mene). Ukoliko dođe do inflacije ega, ljudi pod njegovim utjecajem nastoje bezobzirno dominirati i pri tome tiraniziraju sve koji ih okružuju.

 

DVA

 

Broj dva je simbol suprotnosti, sukoba, odraza, što znači da iskazuje ili ostvarenu ravnotežu, ili latentnu prijetnju . To je broj svih ambivalentnosti i udvostručenja. On je prvi i najradikalnija od svih (muško i žensko, crno i bijelo, istina i laž, duh i materija), dioba iz koje nastaju sve ostale. U davnim vremenima se broj dva pripisivao majci i označavao ženski princip. Broj dva simbolizira dualnost na kojoj počiva sva dijalektika, svaki napor, svaka borba i svako kretanje. Koliko god na prvi pogled princip dualnosti zgledao problematično, on je preduvjet oslobađanja iz ovog nesavršenog svijeta. Njegov energetski potencijal dovodi do kretanja i inicira promjene u stvarnosti koja bi inače ostala kristalizirana o svojem postojećem stanju.

 

Pod snažnim dojmom postojanja zla, neke religije su razvile dualistički svjetonazor. Među njima je najpoznatija zoroasterizam, drevna iranska religija,  unutar koje se pojavljuju dva suprotstavljena principa. To su Ahura Mazda, bog svjetlosti dobrote, i Ariman, mračni i zli bog. Za pripadnike te religije sve u ovome svijetu pripada jednoj od dvije spomenute snage. U kasnijem gnosticizmu dolazi do posebnog povezivanja principa dobra s duhovnim svijetom, a zla s materijalnim, što u početnom zoroasterizmu nije bio slučaj. Razlog zašto su broju dva u mistički orijentiranim religijama bila pripisivana negativna svojstva bilo je njegovo povezivanje s razbijanjem početne jedinstvenosti postojanja i odvajanjem kreacije od svog originalnog stvoritelja.

 

U modernoj numerologiji broj dva dobiva puno pozitivnije konotacije. On se povezuje sa simbolikom Mjeseca koji tokom noći odražava Sunčevu svjetlost. Ljudi koji idu životnim putem broja 2 uče kako surađivati s drugima. Njihovo najviše ispunjenje moguće je jedino kroz partnerstvo ili grupu. Ti ljudi su izuzetno osjetljivi i pri tome pridaju veliku pažnju tuđim osjećajima. Vrlo često zbog tuđih interesa zanemaruju svoje. Oni se najbolje osjećaju kada drugima pružaju podršku pri ostvarivanju postavljenih ciljeva. Njihova slabe točke su neodlučnost, sramežljivost i preosjetljivost.

 

TRI

 

Broj tri možemo doživjeti kao izraz intelektualnog i duhovnog reda. On simbolizira trojedinstvo živog bića u kojemu je on rezultat zbroja 1 i 2. Pošto je broj jedan u pravilu imao božanske konotacije i izlazio izvan okvira ostalih brojeva, tri se u pravilu doživljavao kao prvi neparni (muški) broj. Tri je za Kineze bio savršen broj (cheng), izraz sveukupnosti i dovršenosti. Ako je broj jedan Otac, a dva Majka, onda je broj tri Sin koji dovršava veliku trijadu postojanja. Za kršćane se ta ideja manifestirala u ideji božanskog trojedinstva, ili drugim riječima, Bog je jedan u tri osobe. U hinduističkoj tradiciji Božje očitovanje je trostruko (Trimurti): Brahma, Višnu i Šiva. Na taj način hinduisti su osmislili imanentni zakon egzistiranja o ovom svijetu koji se izražava kroz stvaranje, očuvanje i transformiranje.

 

U brojnim tradicijama broj 3 se poistovjećivao sa značenjem „mnogo“, ili drugim riječima „iznad dvojnosti“. Aristotel tako kaže da je tri prvi broj na koji se može odnositi pojam „sve“.  On je kumulativan i istovremeno označava konačnost. Sve ono što se ponovi tri puta na taj način postane zakonom. U kršćanskom misticizmu i magiji trokuti i broj 3 uvijek se spominju u određenom odnosu spram Svetog Trojstva, no u određenim situacijama ovaj broj može dobiti i demonske karakteristike, jer Sotona imitira Boga i pojavljuje se u tri zastrašujuća oblika. Dante je u svojoj Božanstvenoj komediji ovaj motiv iskoristio na ingeniozan način i Pakao postavio kao neku vrstu parodije božanskih nivoa postojanja. Pri tome nemojmo zaboraviti da je Petar zanijekao Isusa tri puta.

 

Moderna numerologija broj 3 povezuje s planetom Jupiterom, a ljude koji idu njegovim putem označuje kao one koji uče kako stvoriti sreću. Oni to postižu us pomoć duhovitosti, kreativnosti i maštovitosti. Broj 3 u numerologiji se smatra izuzetno poticajnim za ostvarivanje velikih postignuća jer priziva sretne okolnosti koje sve olakšavaju. Ukoliko nije uravnotežen broj 3 donosi nemir i preveliku potrebu za stalno novim sadržajima. Ti ljudi naprosto izgore u neprestanoj jurnjavi od jedne svjetovne atrakcije do druge.

 

ČETIRI

 

Simbolička značenja broja četiri povezuju se s kvadratom i križem. Još od prethistorijskog doba ovaj broj se povezuje sa svime onime što je čvrsto i opipljivo, te time dostupno našim osjetilima. Zbog povezanosti s križem broj četiri postao je jedinstven simbol potpunosti i sveobuhvatnosti. Postoje četiri glavne strane svijeta, četiri vjetra, četiri glavne mjesečeve faze, četiri godišnja doba, četiri elementa, četiri temperamenta, četiri rijeke u Raju, četiri slova u božjem imenu (YHVH), četiri evanđelista, itd. U tom kontekstu broj četiri simbolizira zemaljsko, cjelokupnost stvorenoga i pojavnog, koje je istodobno i prolazno. Neobično je da u japanskom riječ shi istovremeno znači četiri i smrt. Zbog toga Japanci brižljivo paze da tu riječ ne izgovore i u svakodnevnom je životu zamjenjuju s yo ili yon.

 

Broj četiri igra važnu ulogu i u kabalističkom prikazu svijeta. Prema toj tradiciji, svemir je podijeljen u četiri dijela: atsilut – svijet emanacije, beriah – svijet kreacije, yetsirah – svijet oblikovanja, asiyah – svijet vidljivih stvari. Na sličan način je i komplet tarot karata podijeljen u četiri boje: crnu, bijelu, crvenu i zelenu. Broj četiri ne odnosi se samo na prostorni red, nego i na onaj vremenski. Heziod je bio među prvima koji je zapisao ideju o četiri velika svjetska razdoblja koja slijede jedno iza drugog. Sve započinje zlatnim dobom, nakon kojeg dolazi srebrno, pa brončano i na kraju ono željezno. Prilikom podijele vremena na četiri velika svjetska razdoblja teško je ne primijetiti postepenu degeneraciju i sve veći pad u neznanje (zlato-srebro-bronca-željezo). Ovakva dinamika u skladu je s prirodom broja četiri koja nije u stanju stvoriti trajne vrijednosti.

 

U numerologiji postoje određene nedoumice oko astroloških karakteristika broja 4. Neki mu pridružuju prirodu sjevernog Mjesečevog čvora, dok ga drugi svrstavaju u isti rang sa Saturnom. U svakom slučaju ovaj parni broj donosi potrebu građenja života na stabilnom temelju. Ljudi čiji životni put je obilježen četvorkom uče se koristiti disciplinu na konstruktivan način. Oni su izuzetno praktični, realistični i pri tome skloni tradicionalnom načinu razmišljanja. Znaju biti dogmatični i spori pri donošenju odluka.

 

PET

 

Simbolizam broja 5 proizlazi iz činjenice što je on zbroj prvog parnog i prvog neparnog broja (2+3), te da se nalazi na sredini prvih devet brojeva. Za pitagorejce on je bio broj središta, sklada i ravnoteže. U njemu se realizira ideja svetog braka, to jest spajanja zemaljskog (2) i nebeskog (3) principa.  Broj pet simbolizira i čovjeka koji je stao raširenih ruku. Povezanost čovjeka sa simbolikom broja pet izražava se i preko naših pet osjetila. Peterokutno savršenstvo pitagorejaca ostavilo je traga i u arhitekturi gotičkih katedrala. U hermetičkom simbolizmu zvijezda s pet krakova i cvijet s pet latica stoji u središtu križa četiriju elemenata. Na taj način broj 5 dobiva simboliku petog elementa, kvint-esencije, ili etera.

 

Na broj pet se može gledati i iz područja astronomije. Od davnih vremena ovaj broj se smatrao brojem boginje Ištar,a kasnije i njezine rimske nasljednice Venere. Ukoliko se Venerine superiorne konjunkcije sa Suncem ubilježe u krug Zodijaka, dobije se savršeni pentagram. Isti oblik dobije se i prilikom bilježenja inferiornih konjunkcija sa Sunce, te istočnih i zapadnih elongacija. Broj pet je obilježen i u hinduističkoj tradiciji gdje se pet točaka na križu (četiri izvanjske i jedna unutrašnja) smatralo zaštitom od zla. Prilikom izvođenja rituala koristilo se pet različitih metala i pet listova različitih biljaka. Zaštitničke sposobnosti broja 5 uočili su i Arapi koji su kao amajliju koristili poznatu „Fatiminu ruku“ s pet ispruženih prstiju.

 

Suprotno astronomiji, moderna numerologija broj 5 raspoznaje kao onaj koji je povezan s planetom Merkurom. Ljudi koji su povezani sa životnim putem ovog broja trebaju naučiti komunicirati i inicirati promjene. Njima je izuzetno važna sloboda koju nastoje postići na svim planovima bivstvovanja. Posjeduju snažan nesvjesni seksualni magnetizam i kreativnost. Broj 5 donosi izuzetno brzo razmišljanje i sposobnost donošenja ispravnih odluka u kriznim situacijama. Kada je neuravnotežen, ovaj broj potiče na predavanje štetnim užicima i uzrokuje veliku živčanu napetost.

 

ŠEST

 

Broj šest u sebi krije dijametralno suprotne sadržaje. S jedene strane on je prema Pitagori savršen broj jer je jednak sumi svojih djelitelja (1, 2, 3). U prilog tome ide i činjenica što je Bog stvarao svijet šest dana, te otpočinuo tokom onog sedmog. Sveti Augistin u svojoj knjizi „Grad Božji“ posebno ističe tu činjenicu i na taj način broj šest čini simpatičnim svim kršćanima. Pri tome naravno nije uzeo u obzir zlokobnu kombinaciju tri šestice s kojom se tokom svih tih stoljeća širo strah i nelagoda unutar pravovjernih zajednica smjernih vjernika. Kocka koja se uobičajeno koristi u kockanju na sebi ima šest kao najveći broj, tako da je njegovo pojavljivanje najčešće označavalo pobjedu i materijalnu korist.

 

Kršćanska tradicija ne samo da je raspoznala savršenost broja 6, nego ga je povezala i s Isusovim razapinjanjem koje se započelo u šestom danu tjedna i završilo u šestom satu. Taj šesti sat (seksta) kasnije se pretvorio u talijansku riječ siesta koja označava popodnevni odmor. Šest je vrlo poseban broj i za poklonike Zoroastera jer označava šest razdoblja kreacije i šest viših anđeoskih bića. Ovaj uzvišeni sekstet kompletira kao sedmi Ahura Mazda, bog dobrote, koji je sveprožimajuće duhovno biće. Broj šest prisutan je također i u islamskoj mističkoj tradiciji, gdje su mistici i pjesnici ovaj svijet doživljavali kao kavez oblika kocke u kojemu smo svi zarobljeni, bezuspješno nastojeći ovladati s pet osjetila i četiri elementa. Broj 6 je malo pozitivnije doživljavan u hermetičkoj tradiciji gdje je heksagram prikazivao makrokozmos, te kao jedinstvo muškog i ženskog principa imao zaštitnu ulogu.

 

U modernoj numerologiji broj 6 povezuje se sa simbolikom planeta Venere. U skladu s pripadajućim planetom, on predstavlja težnju za harmonijom i stabilnošću. Za ljude koji su rođeni pod njegovim utjecajem kaže se vrlo odgovorni i usmjereni na pomaganje onih s kojima su povezani. Njihova porodica im je na prvom mjestu, pa se vrlo često žrtvuju kako bi svojima bližnjima omogućili životnu sigurnost. Kada nisu uravnoteženi, ljudi broja 6 postaju izuzetno neodlučni i ovisni o drugim osobama. Znaju iskazivati ljubomoru i donositi loše utemeljene odluke.

 

SEDAM

 

Broj sedam je svuda oko nas. Nalazimo ga u sedmorim danima tjedna, sedmorim vidljivim planetima, sedmorim stupnjevima usavršavanja, sedmorim laticama ruže, sedmorim granama kozmičkog žrtvenog stabla u šamanizmu, itd. Ovaj broj karakterističan je za Apolonov kult, tako da su se svečanosti tog boga slavile sedmog dana u mjesecu. I u Kini su se pučke svetkovine u pravilu održavale sedmog dana u mjesecu. Broj sedam pojavljuje se i u bezbrojnim grčkim mitovima, od sedam žica na Apolonovoj liri pa do sedam Hesperida. Ni budizam nije mogao zaobići značenje ovog posebnog broja, tako da i Buddha sa sobom u ovaj svijet nosi sedam posebnih znamena.

 

Broj sedam fascinira čovječanstvo od najranijih vremena postojanja. Proučavajući njegovu strukturu brojni mistici i filozofi su uočili da on u sebi sjedinjuje dva osnovna principa ovoga svijeta, materijalni koji je ovjekovječen brojem 4 i duhovni koji se izražava kroz broj 3. Jedini način oslobađanja iz ove u mnogo čemu manjkave stvarnosti je upravo kroz integraciju spomenuta dva principa. U drevnom Babilonu hramovi su bili građeni unutar sedam nivoa. Na taj način su svi oni koji su učestvovali u ceremonijama bili podsjećani na sedam nebeskih sfera kroz koje duša prolazi prilikom ulaženja i izlaženja iz fizičkog tijela. Unatoč ponekih problematičnih karakteristika, broj sedam je doživljavan kao broj cjelovitosti i bogatstva.

 

U modernoj numerologiji broj 7 nema jednoznačnu povezanost s planetima. Indijski numerolozi u dodjeljuju Ketua (južni Mjesečev čvor), dok se istovremeno moderni zapadni numerolozi opredjeljuju za Urana. U svakom slučaju, broj 7 označava želju za najvišim znanjem, meditaciju i duhovnost. Ljudi rođeni pod njegovim utjecajem nemaju preveliku potrebu za potvrđivanjem unutar materijalnog svijeta i svoje ambicije usmjeravaju u pravcu filozofije i religije. Ukoliko nisu uravnoteženi, oni se odvajaju od ostalih ljudi i pri tome kritiziraju sve što ih okružuje.

 

OSAM

 

Osam se uzima kao broj kozmičke ravnoteže. On objedinjuje četiri glavne i četiri sporedne strane svijeta, te na taj način opisuje sva moguća kretanja unutar ovog svijeta. Nije slučajno što budistički Kotač zakona (Dharmachakra) ima upravo toliko žbica. U kineskoj Knjizi programa pronaći ćemo osam trigrama koji kombiniranjem daju 64 heksagrama. Broj osam i osmerokut predstavlja posrednika prilikom transformacije kvadrata u krug. On simbolizira najviši vrhunac koji se može postići unutar materijalnog svijeta, te ujedno i konačno iskušenje koje trebamo prevladati. Jer nije nimalo lako napustiti prijestolje kada smo jednom u njega zasjeli, a upravo tu leži konačno ispunjenje koje nagovještava broj osam.

 

U prošlosti broj osam je bio vrlo zanimljiv zbog svojih matematičkih svojstava. Naime, u Grčkoj su otkrili da svaki neparni broj veći od jedan prilikom kvadriranja daje broj koji je jednak nekom višekratniku broja osam uvećanim za jedan. Unutar hermetizma osam je bio izuzetno sretan broj, pošto je označavao izlazak iz područja materijalnosti i ulazak u sferu duhovnosti. U prikazu nebeskog svoda prvih sedam sfera pripadale su vidljivim planetima, dok je osma sfera bila dodijeljena zvijezdama stajačicama. Prelaskom u osmu sferu naša duša se odvaja od fizičkog tijela i ulazi u područje nekih viših zakonitosti. Ostvarivanje izgubljenog kontakta s našom višom prirodom bila je tema kojom su se bavile sve važnije ezoterijske tradicije.

 

Moderna numerologija broj 8 doživljava kao simbol za najveća postignuća unutar društvenog konteksta. Astrološki gledano, on bi mogao predstavljati Marsa egzaltiranog u znaku Jarca, ili drugim riječima koncentriranu energiju na ostvarivanje jasno određenih ciljeva. Broj 8 ujedno je i broj karme, pa stoga ljudi koji kroče njegovim putem moraju obratiti pozornost na ispravno djelovanje. U njihovom slučaju svaka greška i sebičnost donose rušenje do tada izgrađenih struktura. Prilikom korištenja energija broja 8 razvija se velika moć koja u osnovi nije osobnog karaktera.

 

DEVET

 

U Homerovim djelima broj devet ima ritualnu vrijednost. Demetra je tražeći svoju otetu kćerku Perzefonu obišla svijet za devet dana. Isto tako je Zeus stvorio devet muza u devet ljubavnih noći. U tom kontekstu devet je mjera dozrijevanja i uspjeh istraživanja. Ovaj broj je zadnji korak na putu do konačnog ispunjenja. Prema Pseudo-Dioniziju Areopagitu, anđeli su raspoređeni u devet zborova, ili tri trijade, savršenstvo savršenstva, red u redu, jedinstvo u jedinstvu. Simbolika broja devet odražava se u rasporedu nebeskih sfera i njima simetričnim krugovima pakla. Budući da je mikrokozmos stvoren na sliku neba, kinesko carsko prijestolje ima devet stepenica, a od vanjskog svijeta je odvojeno devetorim vratima.

 

Interpretacija, ovisno o kutu gledanja, znala je ići iz jedne u drugu krajnost. Interpretirajući Bibliju Petrus Bungus je u 16. stoljeću broj devet doživio kao broj bola i tuge. Istovremeno mu nikako nije moglo promaći da se upravo u devetom psalmu pretkazuje dolazak Antikrista. Potvrdu zlokobnosti ovog broja potvrđivala je i činjenica što je Isus umro na križu upravo u devetom satu dana (tri sata popodne, računajući od izlaska sunca). Broj devet može se povezati i s mjesečevim fazama, pa se ovaj animozitet spram njega može doživjeti i preko sukoba između solarnih i lunarnih religija. U germanskoj i keltskoj mitologiji često se koristi simbolika devetke. Kralj Artur je tako imao devetinu snage svog oca, počast mu je iskazalo devet drugih kraljeva, imao je devet sluga, a jednom prilikom je bio zatočen devet dana. U jednoj germanskoj priči junak je držao dah pod vodom devet dana i devet noći.

 

U numerologiji postoje različita mišljenja o astrološkim korespondencijama broja 9. Po nekim numerolozima on odražava karakteristike planeta Marsa, dok drugi umjesto njega koriste Neptuna. Ljudi koji su rođeni pod utjecajem broja 9 u svojim životima iskazuju veliku osjetljivost za tuđe probleme. Oni svemu pristupaju iz šire perspektive i uvijek traže viši smisao. Skloni su dramatiziranju i ponekad ulaze u sveti rat protiv svih koji ne podržavaju njihove ideale. Njihove emocije su vrlo jake i sklone naglim promjenama. U svojem djelovanju trebali bi se čuvati bilo kakve megalomanije.

 

NULA

 

Nula kao znamenka po prvi puta se pojavio u Mezopotamiji negdje oko 700 godina prije Krista, no za formuliranje nule kao broja trebalo je pričekati do devetog stoljeća kada se uz pomoć tamošnje filozofije i religije osvijestila mogućnost o postojanju nečega što nema materijalnu reprezentaciju. U numerologiji broj 0 ne odnosi se na niti jedan specifični životni put. On dobiva značenje samo u kombinaciji s drugim brojevima, kada služi kao neka vrsta pojačala za njihove karakteristike. Sam po sebi, nula je prazna sfera, trenutak koji prethodi kasnijoj manifestaciji i trenutak nakon što je čitav svijet ponovno nestao. Kroz uspostavljanje kontakta s njime može se ostvariti potpuna transparentnost i postati nevidljiv za sve one koji čuvaju poredak ovog svijeta. Kako stvari stoje, bez postojanja nule ne bi postojao ni pojam beskonačnosti. Ukoliko bilo koji broj podijelimo nulom, dobiti ćemo beskonačnost, a pomnožimo li bilo koji broj nulom, ne ostaje nam ništa osim nule.

student financial help center