Dražen Kasalo: Predstava o životu

Napisao  Pročitano 1390 puta

"Čovjek jest!"  Često čujete maksime poput "Samo živi - samo budi" ili "Ja sam onaj koji jesam!" Ili "Ako želiš biti sretan budi."

 

 

Što zapravo znači?  Biti ili bivanje otkriva postojanje koje nema ideju ili premisu o samom sebi. Samo postojim, ali nemam nikakvu ideju o tome tko je taj koji postoji niti što je to postojanje. Ja i postojanje smo jedno, apsolutno, nedjeljivo. To je prava priroda čovjeka. Sa druge strane osoba ne postoji u apsolutnom smislu već kao misao o postojanju. Osoba misli da zna tko je ona i što je postojanje, te je ona samim time odvojena od postojanja. Bivanje je moguće samo u sadašnjem trenutku, jer da bi bivao prisutnost je neophodan preduvjet. Istina, postojiš i kad nisi prisutan, ali bivanje se tada svodi na misao o bivanju i jahanje po konceptualnim valovima prošlosti i budućnosti i raznim drugim imaginarno-iluzornim mentalnim svjetovima. Postojiš ali u stanju ne-prisutnosti i ne-svijesnosti o sadašnjem trenutku (postojanju). Stoga ovom analogijom Postojanje bez prisutnosti i svijesti moglo bi se nazvati ne-postojanje iako je to u biti iluzija. Ali često se ljude koji su nesvijesni i neprisutni naziva mrtvima, jer ne djeluju u skladu sa postojanjem već idejom/konceptom/predrasudom o tome što postojanje jest.

 

Druga bitna stavka nesvijesti i neprisutnosti je tvorenje relativističko-dualističkih sistema. Da mnogo ne filozofiram, taj sistem je svaki sistem u kojem postoje najmanje dvije točke koje između sebe imaju određenu relaciju/odnos. Tih točaka može biti jako mnogo, ali u svakom slučaju definitavan/ograničen broj. Sve točke su prividno odvojene, a osnov stvarnosti postaju relacija i odnosi među njima. Tako se određena točka može definirati samo u odnosu prema drugoj točki/točkama. Predstavljanje je moguće samu u svijetu dualizma, jer netko treba predstaviti nekoga.  Pravni sistem je sistem u kojem nitko ne govori u svojem kapacitetu već svi govore u kapacitetu pravne ili fizičke osobe predstavljajući određeni fiktivni koncept. Na standardno pitanje "Predstavite se!" nemojte niti pokušati odgovoriti jer tako podsvijsno priznajete šizoidnost i bipolarnost u najmanju ruku svojeh psihološkog tijela je predstaviti samog sebe znači da vas ima najmanje dvojice.

 

Čovjekovo carstvo je carstvo oblika i formalnosti, jer pravne osobe postoje samo kao koncept, ideja, umišljaj. Kao takve, oni se ne mogu „predstaviti“(pred – staviti; staviti nešto ispred nečega, paravan) same, oni moraju biti „zastupljene“ da bi se pojavile u stvarnosti. Netko mora tvrditi da je on ta fiktivna osoba ili tvrditi da zastupa tu osobu da bi ona prividno oživila. Pravni sustav je također „oblik“, umni koncept po definiciji, tako da također treba biti zastupan. Potražite one u uniformi i bit će vam jasno na koga mislim.

 

Zastupati/predstavljati. Tvrditi kao činjenicu. Djelovati umjesto. Stajati na nečijem mjestu.(Ballentinov pravni rječnik 3. izdanje.)

 

Vi možete „djelovati umjesto“ pravne osobe ili „stajati na mjestu“ pravne osobe. Možete predstavljati ljudsko biće i tako „tvrditi kao činjenicu“ da ste pravna osoba.

Svaki dan ljudi idu na sud i predstavljaju se pravnom fikcijom stvorenom od države (osobom), ili ih odvjetnici predstavljaju.  Odvjetnici djeluju u maniru djelomične odgovornosti jer nastupaju umjesto tebe. Čovjek je tada odgovoran za presudu nad fikcijom ... sve po pristanku. Igrajući personu (pravnu osobu) u čovjekovoj igri privremenog prava oni su jamac za legalni entitet. Primijetite da svi na sudu predstavljaju nekoga. Sudac predstavlja državu ili sud ili govori „u ime republike hrvatske“. Tužilac predstavlja državu ili onog koji te tuži, a vi predstavljate fiktivnu ljudsku osobu. Budući da se svi predstavljaju na sudu, onda je to predstava/igra koja se odigrava na igralištu (Sudnica, engleski court – igralište, teniski teren..). Ukoliko vi ne znate da predstavljate ljudsko biće, već čak i tvrdite da to jeste onda preuzimate potpunu odgovornost, dok su svi ostali aktori (Actor; glumac, tužitelj) i ne preuzimaju odgovornost. Ne nasjedajte na traženje  suda da se predstavite…..vi ne predstavljate nikoga, vi jeste. Ako nekog i trebate ili možete kao čovjek predstavljati, onda je to Bog.

 

Iz knjige "kontrola uma u pravnom sistemu"

 

Izraz koji bi najbolje opisao ovu trasvestiju koja se često događa u prostorijama pravosudnih organa u kojima niti jedan akter ne sudjeluje u svoje ime već svi predstavljau nekoga je performans. U njemu svi igraju neku ulogu s nekom svrhom predstavljajući u ograničenom kapacitetu neku pravnu ili fizičku osobu. To je stoga jer živi čovjek se ne može suditi u pravosudnom performansu.

 

Performans (eng. preformance = predstava, likovno događanje ili izvedba) označava oblik konceptualne umjetnosti nastala tijekom 1960-ih povezivanjem body arta, happeninga, i određenih oblika kazališta. Sadrži scenske elemente

 

Performance se u umjetnosti najčešće odnosi na događaj u kojem jedna skupina ljudi (performer ili performeri) izvode, tj. ponašaju se na određeni način za drugu grupu ljudi — publiku. Ponekad je granica između performera i publike vrlo nejasna tako da i publika može sa svojim reakcijama predstavljati sastavni dio performansa.  - (wikipedija)

 

Komunikacja unutar pravnog sistema svedena je na komunikaciju između pravnih osoba koje zastupaju predstavnici. To u biti znači da dvije pravne osobe ne mogu nikada međusobno komunicirati jer one kao takve ne postoje, već mogu komunicirati isključivo preko predstavnika/zastupnika. Predstavnik je onaj koji se predstavlja kao netko ili nešto ali u biti nije to. Glumac u predstavi se predstavlja "kao" jasno odajući da on nije to već je on simbol toga.

 

(Ko fol)  - Folirant je onaj koji (se) folira, koji se služi folovima. Nesvršeni glagol folirati u žargonu znači lagati, prikazivati stvari drukčijima, izmišljati, odnosno – fulirati.

 

Kad vas uniformirana osoba zaustavlja na cesti ona nosi odoru određenih oblika i boja i simbola jer oni predstavljaju taj simbol. Dakle policajac nije tu kao čovjek, već on predstavlja državu. Obzirom da država ne postoji on je predstavlja ko fol, pa je stoga policajac obični folirant, performer  (nothing personal – just business; ništo osobno - samo posao)

 

Riječ "represent" (predstaviti) se sastoji od re-present u kojoj riječ present znači sada;  prisutnost dok re označav kopiju, prikaz iz druge ruke, nešto slično riječi reprodukcija. Okultno-magično riječ "re" predstavlja boga RE/RA, boga sunca kojem se klanjaju sve religije označavajući ovakav simbolički sistem pod njegovom vlašću i dominacijom.

 

Tako predstavnici nisu živi ljudi već pojave (utvare) koje se pozivaju da se pojave na sudu. Pojave ne žive u sadašnjosti niti su prisutne (present) već se pojavljuju u reprodukciji sadašnjosti i prisutne u određenom kapacitetu (represent – zombie).

 

Dolina smrti je kopija života, a ne život. Pojave (predstavnici) su glumci na pozornici života, oni koji žive život prema scenariju, predodređeno, mrtvo, ispunjavajući puku formu i ideju režisera predstave. Iz ove perspektive se možemo ponovo vratiti u članak "Pravno društvo - Najrazvidniji izraz sotonizma" jer je sotona taj koji želi držati konce kontrole u svojim rukama. On je taj koji je uvjerio ljude da se odreknu života u zamjenu za reprodukciju života (ko fol život). Ljudi koji predstavljaju  ili govore u ime drugog živog čovjeka po njegovoj dozvoli kovore u ime života. Osobe koje predstavljaju ili govore u ime mrtve korporacije (corpse – tijelo sa naglaskom na mrtvo) govore u ime smrti (bez životnog principa) te tako predstavljaju  sotonu (sotonsku svijest) glavom i bradom. Predstavnici države su predstavnici sotone ili govore iz neživotnog principa, predstave, reprodukcije, kopije, foliranta, performera, ko fol istine i života.

 

Predstava o životu nije život već falša, jadna, trećerazredna kopija. Predstavnici su jadni, falši, trećerazredni ljudi – osobe, nažalost najčešće potpuno nesvjesne svog ovog.

 

Porobljenost uma u kapacitetima identiteta – predstavnika određene ideje (simbola) generira strah i blokiranje životne energije kako bi ista mogla biti konzumirana od strane kreatora doline smrti, vlasnika dasaka na kojima se odigrava predstava o životu.

student financial help center