Ova knjiga je predodređena da promijeni način na koji ogroman broj ljudi vidi sebe i svijet. Pritom, nije mogla biti objavljena u presudnijem trenutku znane nam ljudske povijesti. Živimo u fascinantnim vremenima i suočeni smo s najvećim izazovom našoj pojedinačnoj i kolektivnoj slobodi.

Stranica 10 od 10
student financial help center